بکارگیری معلمان بازنشسته در چه شرایطی ممنوع است؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش با تشریح وضعیت معلمان بازنشسته با تصویب طرح منع بکارگیری بازنشستگان، عنوان کرد: این قانون معلمان بازنشسته را به سه گروه تقسیم می‌کند.

سیدحمایت میرزاده با اشاره به برداشت‌های گوناگون از طرح منع به کارگیری بازنشستگان در خصوص معلمان بازنشسته، اظهار کرد: طرح جدید سه وضعیت برای معلمان بازنشسته ایجاد می‌کند؛ حالت نخست این است که دولت نمی‌تواند هیچ فرهنگی بازنشسته‌ای را به صورت کامل در اختیار بگیرد و به او حقوق و مزایا اختصاص دهد پس قانون مذکور شامل آموزش و پرورش هم می‌شود.
فعالیت بازنشستگان فرهنگی به صورت کامل در مدارس خلاف قانون است
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: حتی اگر استفاده از بازنشستگان تحت عنوان معلم باشد نیز خلاف قانون محسوب می‌شود و دولت نمی‌‎تواند به صورت کامل از یک بازنشسته حتی در سمت معلمی استفاده کند.
عضو کمیته آموزش و پرورش یادآور شد: حالت دوم شاغل شدن همین بازنشستگان در مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی است که بازنشستگان می‌توانند به صورت تمام وقت و ۱۰۰ درصدی در این مدارس مشغول کار شوند و طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان هیچ منعی در این خصوص ندارد.
میرزاده اضافه کرد: در تبصره دوم طرح منع بکارگیری بازنشستگان آمده است که دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش در صورت نیاز می‌تواند از یک سوم خدمات بازنشسته استفاده کند که این حالت به جز آموزش و پرورش عملاً در سایر دستگاه‎‌های اجرایی معنا ندارد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: معلمان آموزش و پرورش موظف به تدریس ظرف ۲۴ ساعت در هفته هستند که یک سوم آن ۸ ساعت می‌شود به این ترتیب آموزش و پرورش برای جبران کسری معلم خود همانطور که تا امروز از این قانون بهره می‌گرفته است، می‌‍تواند استفاده کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش بیان کرد: البته سازمان برنامه و بودجه برای بهره‌گیری از بازنشستگان به صورت یک سوم خدمات، دستور العملی را تدوین کرده است که اسامی بازنشسگان مورد نیاز دستگاه‌ها باید به این سازمان اعلام شود تا این سازمان ضمن بررسی تعداد بازنشستگان در هر دستگاه، برای آن‌ها بودجه لازم را در نظر گیرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.