عدم پرداخت ۸ ماهه حقوق و مزایای کارگران استادیوم الغدیر اهواز

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یکی از کارگران معترض به عصرجنوب گفت: از ابتدای سال تا کنون هیچ گونه حقوقی به ما پرداخت نشده و در شدیدترین وضعیت زندگی خود را سپری می‌کنیم‌.

 این کارگر که نخواست نامش فاش شود ادامه داد: این موضوع را به مدیرکل گفته ایم؛ اما می‌گوید “باید یک نفر بیاید و استادیوم را بگیرد تا حقوقتان پرداخت شود!”

بابت انجام هر بازی از سوی تیم‌های لیگ برتری در این استادیوم ۵۰ هزار نفری مبالغی از سوی تیم های اجاره کننده به این اداره کل پرداخت می‌شود اما این ۱۵ کارگر‌ ۸ ماه است هیچ گونه دریافتی نداشته اند!