۳۱ هزار هکتار از مزارع شادگان زیر کشت پاییزه رفت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیر جهاد کشاورزی شادگان گفت: در حال حاضر ۳۱ هزار هکتار از مزارع شادگان زیر کشت پاییزه رفت.

جبار حمادی اظهارکرد: با توجه به بارندگی مناسب پاییز امسال کشاورزان شادگانی ۳۱ هزار هکتار محصول کشت کردند.
وی افزود: در سال زراعی جاری ۲۴ هزار هکتار گندم، پنج هزار هکتار جو، یک هزار و ۴۰۰ هکتار باقلا و یونجه و ۹۰۰ هکتار کلزا در اراضی کشاورزی شادگان کشت شد.
مدیر جهاد کشاورزی شادگان گفت: امسال هزار و ۷۰۰ تن بذر اصلاح شده از نوع چمران ۲، مهرگان و برات بین کشاورزان این شهرستان توزیع شد.
حمادی افزود: بحران بی آبی در سال گذشته میزان تولید محصولات کشاورزی در این شهرستان را کاهش داد که امسال با بارش های مناسب پاییز می توان سال زراعی خوبی را برای کشاورزان منطقه پیش بینی کرد هر چند که نیاز به رها سازی آب در زمین های کشاورزی این شهرستان همچنان ضروری است.