قرارگاه پدافند زیستی ماهشهر با حدود ۷۰۰ نیروی داوطلب مبارزه‌ با کرونا تعطیل شد!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  قرارگاه جهادی پدافند زیستی شهرستان بندرماهشهر با حدود ۷۰۰ نیروی داوطلب مبارزه با کرونا به دلیل آنچه عدم همکاری مسئولین شهرستان اعلام شده است‌، تعطیل شد.

یکی از داوطلبین این قرارگاه در گفتگو با عصرجنوب گفت: عدم همکاری مسئولین‌ باعث شد قرارگاهی‌ که شامل حدود ۱۰۰ بانوی داوطلب در تولید شبانه روزی ماسک و صدها نیروی داوطلب شهری در گروه‌های ضربت و پاکسازی دوره‌ای مناطق بودند، ناچار به تعطیلی و تحویل مکان شوند‌.

این داوطلب ادامه می‌دهد: در شورای راهبردی پتروشیمی شهرستان تصمیم گرفته شد حدود ۱۵۰ میلیارد ریال به منظور مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یابد که مشخص نیست این مبالغ هنگفت در کدام حوزه‌ها هزینه شده است!

او با انتقاد از مسئولین ارشد شهرستان، عدم رسیدگی و توجه به این قرارگاه مردمی سازمان یافته را نقض بزرگ سیستم مدیریتی می‌داند و تشریح می‌کند: بسیاری از مسئولین صرفا این قرارگاه و نیروهای مردمی را محل سلفی‌ و عکس‌های تبلیغی تلقی‌ می‌کردند و گویا از قرارگاه مردمی که با هدف سلامت شهری سازمان یافته بود، درک صحیحی نداشتند.