جوابیه امیر حیات‌ مقدم به خبر عصرجنوب

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: جوابیه امیرحیات‌ مقدم به یک خبر عصرجنوب که طبق ماده بیست‌و‌سوم قانون مطبوعات عیناً منتشر می‌گردد.