شهردار بندر ماهشهر عضو هیات مدیره سازمان همیاری و شهرداری های خوزستان شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  شهردار بندر ماهشهر عضو هیات مدیره سازمان همیاری و شهرداری های خوزستان شد.

طی حکمی از سوی دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ، “مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر” عضو هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های خوزستان شد

شایان ذکر است غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان رئیس هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان خوزستان می باشد.