آب در زاینده رود اصفهان جریان یافت / دریچه های سد بازشدند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: پس از ۱۸ ماه خشکی رودخانه زاینده رود، بامداد شب گذشته دریچه سد زاینده رود باز شد تا دوباره جریان آب در زاینده رود جاری شود. جریان آب به مدت ۲۰ روز ادامه دارد. تصاویر این گزارش، از ابتدای شهر فلاورجان در ۲۰ کیلومتری شهر اصفهان گرفته شده است و آب زاینده رود تا ساعتی دیگر در این شهر از میان پلهای تاریخی جاری می‌شود.