سیل در خوزستان / تخلیه شهر رُفَیع (عکس)

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: با بازشدن ناگهانی و بدون اطلاع رسانی مناسب دریچه های سدهای دز و کرخه و عدم مدیریت سیلاب، شمار زیادی از روستاها و شهرهای حوزه این دو رودخانه با سیل و آبگرفتگی روبه رو شده اند.

شهر مرزی رُفَیع خوزستان به دلیل سیل تخلیه شده و شمار زیادی از روستاها نیز با سیل و آبگرفتگی روبه رو شده اند.