واحدها کارگران شهرداری‌های خوزستان معوقات مزدی طلبکارند/هر روز شاهد تجمع کارگران شهرداری هستیم

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نائب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خوزستان گفت: کارگران شهرداری‌ها در همه شهرهای استان خوزستان به طور میانگین بالای سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

«مصطفی نظری» با اشاره به معوقات مزدی کارگران شهرداری‌های استان خوزستان گفت: وضعیت شغلی کارگران شهرداری‌ها در استان خوزستان بسیار نامساعد است.

وی افزود: دیرکرد در پرداخت، در همه شهرداری‌های استان تقریبا وجود دارد و درواقع می‌توان گفت میانگین معوقات مزدی کارگران مجموعه شهرداری‌های استان بالای سه ماه است، به طوری که هر هفته شاهد تجمع کارگران شهرداری در یکی از نقاط استان هستیم.

نائب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خوزستان به تجمع اعتراضی روزهای اخیر کارگران شهرداریبندر امام، آبژدان اندیکا و حمیدیه اشاره کرد و گفت: این کارگران حدود ۷ تا ۹ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و بار‌ها نسبت به این عدم پرداخت اعتراض کرده‌اند.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به کارگران شهرداری لالی اشاره کرد که بین ۹ تا ۱۱ ماه معوقات مزدی دارند.

این فعال کارگری بی‌توجهی مسئولان شهرداری‌ها و مجموعه استانداری به مطالبات کارگران را علت اصلی بروز این کاستی‌ها و نارسایی‌ها دانست و گفت: یکی از مشکلات، واگذاری پروژه‌ها و خدمات عمرانی به شرکت‌های پیمانکاری بدون اعمال نظارت‌های قانونی است.

وی ادامه داد: طبق قانون، شرکت پیمانکار مکلف است تا سقف سه ماه بدون پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرمای مادر، مطالبات مزدی کارگران را پرداخت کند و علی‌القاعده باید این توانایی را در زمان مناقصه اثبات نماید، اما متاسفانه واگذاری‌ها بدون درنظر گرفتن این ضوابط قانونی انجام می‌شود.

نظری در ادامه گفت: واگذاری به پیمانکاران تنها بخشی از مساله است، چراکه کارگران قرارداد مستقیم شهرداری‌های خوزستان نیز با مشکل مشابهی مواجهند و مطالبات مزدی آن‌ها نیز به موقع پرداخت نمی‌شود.

به گفته وی، این وضعیت در حالی است که در خوزستان هم آب و هوا بیش از اندازه گرم است و هم وجود ریزگردها به یک عامل مزاحم برای انجام فعالیت‌های عادی مردم تبدیل شده است بنابراین دولت باید به کارگرانی که در چنین محیطی مشغول کارند، مزایای بیشتری اختصاص دهد.