باران شهرهای خوزستان را زیر آب برد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: بارندگی شدید شب گذشته در سطح استان  که تا صبح امروز ادامه داشت