اعتراض نماینده خوزستانی کمیسیون انرژی به بکارگیری بازنشستگان در صنعت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نماینده مردم ایذه و باغ ملک گفت: متاسفانه امروز برخی از وزرا در اجرایی کردن قانون منع به کارگیری بازنشستگان تعلل می‌کنند و تلاش برای حفظ برخی از افراد دارند.

هدایت الله خادمی با اشاره به ضرورت احترام و اجرایی کردن روح قانون منع به کارگیری بازنشستگان بیان کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط مجلس به تصویب رسیده و هرکس که آن را اجرایی نکند خلاف قانون عمل کرده است و با آن برخورد خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: مجریان قانون که دولتمردان هستند باید در اجرای این قانون مصمم باشند. متاسفانه شاید امروز برخی از وزرا در اجرایی کردن این قانون انفعال دارند و تلاش می‌کنند تا برخی از افراد را در کرسی‌های مدیریتی نگه دارند.

نماینده مردم ایذه و باغ ملک گفت: صرفا مشکل اشتغال کشور با  اجرایی شدن این قانون حل نخواهد شد چراکه مشکل ما خیلی بزرگتر است اما با رفتن مدیران بازنشسته حداقل جا برای تعدادی افراد جوان و کسب تجربه برای جوانان باز می‌شود. برای مرتفع ساختن مشکل اشتغال باید به سمت کارهای تولیدی برویم.

خادمی افزود: قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط مجلس به تصویب رسیده است و بازنشستگانی که دارای تخصص و تعهد هستند باید خود به کنار بروند تا فرصتی برای جوانان فراهم شود. از سوی دیگر مشکل امروز کشور ناکارآمدی مدیران است. امروز ما در بخش‌های دولتی استخدام نداریم که در نهایت منجر به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد چراکه صندوق‌های ما درآمدی ندارند اما روزبه‌روز تعداد بازنشستگان افزوده می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه هنوز صنعت، تجارت و اقتصاد تولیدی در کشور ما نهادینه نشده است وگرنه امروز مدیران بازنشسته که دارای تخصص هستند می‌توانستند در عرصه‌های تولیدی حضور یابند و خود برای جوانان اشتغال زا باشند. با این کار دیگر افراد اصراری به استخدام‌های دولتی و یا حفظ کرسی‌های مدیریتی در دولت نداشته‌اند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.