چهره‌ها، چالش‌ها و چشم‌انداز های فضای مجازی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: چهره‌ ها، چالش‌ها و چشم‌انداز های فضای مجازی/به قلم مالک خدادادی

به نام خدا

بی‌شک بخش بزرگی از دنیای واقعی ما را دنیای مجازی، به خود اختصاص داده است. فضای مجازی با هر تعریف و تعبیری که مورد مداقه و ملاحظه قرار گیرد واقعیتی موجود و مبرهن است، که بی محابا می‌تازد و بی‌ محاسبه رو به گسترش و گشایش است.

میزان و معیار اثرگذاری فضای مجازی بر زوایای زاید الوصف زندگی حقیقی، چنان بر دانش‌ها، نگرش‌ها، کنش‌ها، رفتارها ، باورها و روابط اجتماعی ما جای پای خود را محکم کرده است، که گزیری جزء پذیرش آن و گریزی جزء سازش با آن نیست.
اگر فضای مجازی را جزو پدیده های نوپیدا و نوپا بدانیم که اختراع و ابداع آن‌ در واقع پاسخی به پرسش های جامعه بشری و نگاهی به نیازهای نوین زندگی است که همواره در جهت خدمت به بشر و آماده نمودن آرامش و آسایش آسان تر است.

این پدیده نوبنیاد چشم‌انداز ها و فرصت‌های زیادی را در عمر اندک خود نصیب ما کرده است، از جمله :
افزایش استعلایی علم و آگاهی، استمداد به اشتداد اشتغال ،
کمک به کاهش هزینه هنگفت زندگی ،
مهیا نمودن محیط‌های محاطی مجذوب‌تر،
گسترش گفتمان گسترده‌تر، توسعه تعلیم و تربیت متعالی‌تر، تزاید تبادلات و تعاملات تصاعدی‌تر ، جزیی از کارکردهای کلی‌تر فضای مجازی هستند.

از سویی دیگر هرازگاهی هژمونی فضای مجازی همانند شمشیر دو لبه ای عمل می‌کند که روی خشن و خفن (وحشت آور) آن بر روی نرم و نازک آن مستولی و متوالی می‌گردد.
گذشته از چالش‌ ها و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و معنوی نظیر؛ سرقت ادبی و علمی ، تناقض‌های فرهنگی، تعبیر الگوهای زندگی و کم رنگ شدن خرده فرهنگ‌ها و دیکته نمودن اهداف نظام سلطه جهانی بر کشورهای در حال توسعه ،
کارکرد این فضا می‌تواند چهار موضوع مهم و مطلوب جامعه را به تخاصم و تقابل بکشاند:

۱ – تهدید حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها
۲- تغییر سبک زندگی‌ها و فرهنگ‌ها
۳- تضعیف مسائل و موضوعات امنیتی
۴ – تخریب چهره‌ها و ترور شخصیت‌ها

در روزهای اخیر تخریب یکی از چهره‌های خادم و خاضع انقلاب اسلامی توسط مروجان اشرافی گری و مرفه‌هان بی درد ، فضای جامعه را به سوی التهاب و افتراق پیش برد.
نتیجه این حرکات ایذائی جز آب به آسیاب دشمن ریختن و به درد آوردن دل دوست داران دین و نظام مقدس جمهوری اسلامی ، حاصل دیگری ندارد.

زیرا حاج محسن رضایی سرباز امام و رهبری و سردار بزرگ ملی و میهنی، بنابر رسالت خویش، بخش برجسته ای از واقعیت‌های دفاع مقدس و دل‌خون نوشته‌های خود را در توئیتی منتشر نمود. معاندان و مغرضان فرصت طلب، گزیده‌ای از گفته های وی را گزینش نمودند و گزاره هایی از این گفتمان را فارغ از محتوای متن و مضمون آن ، تفسیری تفرقه افکنانه نمودند.
هرچند این کار فاقد هرگونه نگاه علمی، ادبی و فلسفی است و بنابر رویکرد سیستمی، کربلای ۴ و کربلای ۵ در واقع یک حمله در دو مرحله بود و از نظر علمک نظامی باید آنها را با هم تحلیل و تفسیر نمود نه تجزیه و تحلیل جزیره ای .
بنابراین اصالت تفسیر اینک توئیت، همراهی متن با محتوای آن معتبر است که از عهده ی صاحبان فن نظامی بر می آید نه کاسبان واداده سیاسی.

کلام آخر این که رهاشدگی فضای مجازی برای چهره‌های ماندگار و خوشنام ، خواه لشگری و خواه کشوری چشم‌انداز و چرایی جالبی ندارد. حاج محسن رضایی و حاج قاسم سلیمانی سرداران سربداری هستند که همیشه انقلابی هستند نه دیپلماتی.