استاندار هر چند دیر حرف زد اما خوب آمد!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: آن قدر کم کاری در مدیریت های استان بالا گرفت که سرانجام دکتر شریعتی که به صبوری و انعطاف مشهور است، صدایش درآمد و تشخیص داد به اندازه کافی به مدیران دستگاهها فرصت داده که از جلد سنتی خارج و به روز شوند اما اتفاقی رخ نداده است.

قضیه مربوط به نشست جذب و سرمایه گذاری است که ضمن آن استاندار نسبت به گزارش های مدیران واکنش نشان داد و علنا گفت گزارش خوب نبود و شما کارهای روتین را انجام می دهید و کارهای مربوط به توسعه استان را درک نکرده اید و به روز نیستید.

شاید اگر چنین برخوردی چند ماه پس از ورود دکتر شریعتی به استان شده بود، مدیرانی که نمی توانند به روز باشند، تغییر رویه می دادند یا فکری به حال خودشان می کردند.

شاید اگر استاندار این همه در برابر خواست های نمایندگان برای انتصاب ها انعطاف نشان نمی دادند امروز مدیران کارآمدی داشتیم که به روز بودند و بالاخره اگر مثل استانداران قبلی وقتی مدیر دستگاهی به جلسات نمی آمد، نماینده  او را راه نمی دادند (چون تصمیم گیر نیست)، امروز حضور نیافتن مدیران در جلسات از گلایه های استاندار نبود و خیلی اما واگرهای دیگر که اگر به موقع رعایت می شد، امروز وضع استان این نبود که با یک بارندگی، کلانشهر اهواز فلج شود و مردم از بی آبی یا نبود آب با کیفیت این همه عذاب بکشند.

دکتر شریعتی باید قبول کند که نظارت بر عملکرد دستگاهها ضعیف است و باید دید آیا اداره کل بازرسی استانداری قوی نیست و احاطه کامل بر امور دستگاهها ندارد یا ایشان به گزارشهایی که بازرسی ارائه می کند، توجه کافی ندارد، چرا که بازرسی استانداری می تواند در انعکاس قوت و ضعف دستگاهها نقش تعیین کننده  داشته باشد.

شک نیست مصائبی که برای مردم پیش می آید مولود عملکرد دستگاهها و مدیریت هاست اما هر اتفاقی که می افتد، آب از آب تکان نمی خورد، نه مدیری از مردم عذر خواهی می کند، نه وقتی ضعف یک مدیر مشخص شد، با او برخورد می شود و این رویه یعنی استمرار ناکارآمدی ها.  ‌

‌به هر حال انتقاد استاندار از ضعف مدیریت های استان هر چند دیر عنوان شد اما باز هم آن را به فال نیک می گیریم به شرطی که جدی باشد و در عمل نشان داده شود که هشدار جدی است و این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست.