بازگشت نی‌زارها به ورودی بندرماهشهر/ پروژه های شهری در خواب

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  نی‌زارهای ورودی شهر بندرماهشهر که در سالهای پیش با اجرای چندین‌ پروژه‌ و صرف بودجه های گزاف از بین رفته بود، بر اثر بی توجهی ها بازهم سر به فلک کشیده اند تا علاوه بر تضییع بیت المال، محل تجمع حیوانات، حشرات و حتی افراد بزه‌کار شود.

شهردار پیشین این شهر گفته بود در محل‌های پاکسازی شده، پروژه های جدید تعریف خواهد شد البته که تا کنون این امر مغفول مانده است.

پیشروی کند پروژه های در حال اجرای شهری و عدم اجرای پروژه های جدید ازجمله‌ سیاست های مجموعه جدید شهری بوده است که شهردار بندرماهشهر علت آن را تسویه بدهی ها عنوان کرده است.