فرمانداران از صدور مرغ از خوزستان جلوگیری کنند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: فرمانداران شهرستان ها از صدور مرغ به خارج از استان جلوگیری کنند تا قیمت مرغ در بازار کاهش یابد.

علی بحرینی چهارشنبه در ستاد تنظیم بازار خوزستان در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: در ماه های اخیر قیمت مرغ کشتار روز در بازار استان افزایش چشم گیری داشته است که برای مقابله با این روند، تمهیداتی به منظور کاهش قیمت مرغ کشتار روز در بازار گرفته شده است.
وی گفت: از امروز قیمت مرغ زنده ۸۱هزار ریال و برای مصرف کننده (مرغ کشتار روز) ۱۱۹ هزار ریال است.
بحرینی ادامه داد: به منظور کنترل قیمت مرغ در بازار استان فرمانداران بر عرضه مرغ کشتار روز با قیمت مصوب نظارت داشته باشند.
درادامه این نشست مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: با مرغداران استان برای کاهش قیمت مرغ تفاهم نامه ای منعقد شده است تا در تامین و عرضه مرغ با قیمت مصوب همکاری داشته باشند .
امید بن عباس گفت: همچنین بر اساس این تفاهم نامه ، نهاده های مورد نیاز مرغداران را با نرخ دولتی به آنها تحویل می دهیم تا مرغ با قیمت مصوب جهاد کشاورزی در بازار عرضه شود.
وی با بیان این که همه مرغداران باید طبق این تفاهم نامه عمل کنند، بیان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان اکیپ بازرسی آماده کند و کار تمام مرغداران به صورت روزانه حسابرسی شوند، گزارش روزانه این بازرسی ها به ستاد تنظیم بازار استان ارائه شود و با مرغدارانی که اقدام به گرانفروشی کند؛ به شدت برخورد می شود.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در ادامه در واکنش به یکی از مرغداران حاضر در جلسه که عنوان کرد’ هیچ مرغداری تمایل به انجام چنین قراردادی ندارد، زیرا در تهران قیمت بالاتر از این است، گفت: باید شرایط و وضعیت قیمت و عرضه مرغ در استان با همکاری بهبود یابد و این مشکل درون استان حل شود.
بن عباس ادامه داد: اگر مرغداران در انجام این تفاهم نامه همکاری نکنند ناگزیر به وارد کردن مرغ از استان های دیگر هستیم .
بر اساس این گزارش، ستاد تنظیم بازار خوزستان با حضور اعضاء این ستاد و مرغداران استان برگزار شد که مرغداران در این جلسه به رغم عرضه دان از جهاد کشاورزی با نرخ ۲ هزار و ۳۰۰ تومان دولتی، با کاهش قیمت مرغ مخالفت کردند که در نهایت مصوب شد قیمت مرغ بر اساس قیمت اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن وتجارت عرضه شود.