“عماد” به استانداری بازگشت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: آنگونه که روزنامه نور خوزستان خبر داده است: “علی عماد مشاور ارشد و مدیرکل حوزه استاندار” بنا به درخواست شریعتی تا مشص شدن جانشین، پس از گذشت ۱۱ روز به صورت موقت به استانداری برگشته است.

به گزارش عصرجنوب – با اجرا شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان ۴ تن از اعضای ستادی و معاونین استانداری خوزستان عمارت خیابان فلسطین را ترک کرده بودند.