لایروبی از اروند به شکل جدی پیگیری می‌شود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نوراله اسعدی با بیان اینکه به دنبال اولویت بندی برنامه‌های مهم در راستای توسعه همه جانبه هستیم؛ اظهار داشت: در دوره جدید مدیریت بندر خرمشهر به دنبال افزایش انگیزه ،همدلی و وحدت کارکنان در همه بخش‌ها و حوزه‌ها هستیم.

وی  افزود: موضوع سرمایه‌گذاری یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا با تکیه بر این موضوع می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه بندر خرمشهر استفاده و بخش خصوصی را در زمینه افزایش اشتغال فعال کرد.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با بیان اینکه افزایش انگیزه، توجه به بهره وری و تعامل سازنده بین بخشی از مهمترین برنامه‌های ما در مجتمع بندری خرمشهر است، گفت: لایروبی اروند دو موضوع مهمی هستند که به شکل جدی تری پیگیری  می‌شوند.