اخبار ورزشی

1
عصر جنوب: سرمربی نفت مسجد سلیمان از هدایت این تیم برکنار شد. سهراب بختیار زاده سرمربی نفت مسجد سلیمان به دلیل نتایج ضعیف از هدایت این…