اخبار نفت، گاز، پتروشیمی

1
آگهی فراخوان مزایده عمومی فروش اقلام مازاد/ضایعات/خارج از رده بندر پتروشیمی ماهشهر به شماره GA/95007 شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در نظر دارد، انواع اقلام ضایعات فلزی،…