اخبار خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان این که جمعیت استان در حال پیرشدن…