نشریات

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:حیات‌بخش،‌‌دهشتناک‌ترین روزگارانش را می‌گذراند. تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌ها به همراه سدسازی‌های بی‌رویه و طرح‌های انتقال آب، آورد آن…
عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: خوزستان دارای وی‍‍ژگی‌های منحصر‌به‌فردی در سطح جهان است. به واسطه وجود تنوع گویش در استان شاهد موسیقی‌های…