اخبار ایران و جهان

1
عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:ترامپ هم تاریخ می داند هم جغرافی، ما ساده نباشیم بابک مختاری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز ترامپ و شرکایش…