اخبار گتوند خوراک خبرخوان خوراک اتم

۵ نفر مجروح شدند؛

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: درگیری به دلیل اختلافات ملکی زمین های کشاورزی در شهر ترکالکی…