تجمع شهروندان معلول آبادانی مقابل شهرداری

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: جمعی از مطالبه گران معلول آبادان، در اعتراض به عدم مناسب سازی معابرشهری تجمع کردند.